Menu

Přihlášení

Newsletter

Malý LEADER pro Holicko

MAS Holicko upozorňuje, že v říjnu 2017 má v úmyslu vyhlásit výzvu pro příjem žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu Malý LEADER pro Holicko, jež bude financován z Programu obnovy venkov Pardubického kraje. Tato informace má v tuto chvíli pouze neoficiální charakter, aby si potencionální žadatelé v území mohli připravit své projektové záměry. MAS v tuto chvíli čeká na oficiální zveřejnění podmínek POV Pardubického kraje a zároveň intenzivně pracuje na přípravě pravidel tohoto dotačního titulu.

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: říjen 2017

Realizace projektů: leden – listopad 2018

Předmět dotace: obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb, péče o krajinu

Možní žadatelé: obce, svazky obcí, organizace zřízené a založené obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace, podnikatelské subjekty

Forma dotace: Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je 400 tis. Kč. Výše způsobilých výdajů projektů bude v rozpětí 10 – 50 tis. Kč. Výše neinvestiční dotace bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno 31. 08. 2017
zpátky nahoru