Menu

Přihlášení

Newsletter

MALÝ LEADER PRO HOLICKO - SEZNAM VYBRANÝCH / NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Dne 29. 11. 2017 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018.

V průběhu výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018 bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší příspěvku 434 637 Kč. Alokace této výzvy byla 400 000 Kč, tzn. bylo požadováno o 34 637 Kč víc než byla celá finanční alokace výzvy.

Všechny projekty prošly hodnocením formálních náležitostí s kladným výsledkem. Následně 8. 11. 2017 proběhlo věcné hodnocení výběrovou komisí MAS. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií. Preferenční kritéria byla nastavena tak, že jsme chtěli podpořit spíše menší obce (do 2.000 obyvatel), komunitní život v obci, práci s dětmi a mládeží a ty žadatele, kteří ještě z MAS nedostali žádnou podporu. V případě shody bodů rozhodl datum a čas podání žádosti o podporu.

Na konci listopadu Programový výbor MAS Holicko schválil pořadí projektů a rozhodl o zahrnutí 12 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. Aby MAS Holicko splnila podmínky výzvy POV PK, rozhodl Programový výbor o neschválení posledního třináctého projektu a o snížení požadované dotace u hraničního dvanáctého projektu, tak aby celková finanční alokace nepřesáhla 400 000Kč. Seznam vybraných / nevybraných žádostí tvoří přílohu.

Všechny schválené projekty MAS Holicko byly předány 30. 11. 2017 na úřad Pardubického kraje, kde bude probíhat jejich další hodnocení. V případě, že Zastupitelstvo / Rada Pardubického kraje rozhodne o podpoření projektů (cca 4/2018 nebo 6/2018), bude s vybranými projekty podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

Naposledy změněno 11. 12. 2017
zpátky nahoru