Menu

Přihlášení

Newsletter

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci 3. a 4. výzvy MAS Holicko - IROP

IROP CZ RO B C RGB

 

V úterý 4.9.2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci obou dvou vyhlášených výzev MAS Holicko týkajících se programového rámce IROP. Konkrétně se jednalo o opatření: Vzdělávání a Bezpečnost silničního provozu.

V rámci 3. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) byly podány celkem 4 žádosti o podporu. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 3.956.747,33 Kč dotace. Alokace této výzvy byla 4.123.318,- Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

V průběhu 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018)  byly také podány 4 žádosti o podporu. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 4.292.335,85 Kč dotace. Alokace této výzvy byla 6.503.130,- Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu také nebyla vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Naposledy změněno 07. 09. 2018
zpátky nahoru