Menu

Přihlášení

Newsletter

Nahoru

Strategický dokument

logolink MSMT VVV hor barva cz

 

Místní akční plán je strategický dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část (zejména metaanalýza stávajících dokumentů, analýza vyvolaná plánováním specifických témat, zjišťování a analýza problému za široké účasti cílových skupin), strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit).

Strategická část (Strategický rámec MAP) je důsledně tvořena s maximálním zapojením cílových skupin vzdělávání v regionu. Strategický rámec MAP musí vycházet z priorit stanovených na základě SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, analýz problémů, které vyplynou nejen z analytické části, ale zejména z pečlivé a široké analýzy problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé), které jsou identifikovány a je maximálně vyvinuta snaha o jejich zapojení. Strategický rámec MAP je dokument, který musí být vytvořen s nejvyšší možnou mírou zapojování cílových skupin a aktérů s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření definovat vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání dle všeobecné struktury metody strategického plánování.

FINÁLNÍ VERZE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP (verze 2)

2. PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP

Zveřejněný návrh 2. verze strategického rámce je určen k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument týkající se vzdělávání na Holicku, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje vzdělávání.

Veškeré připomínky, prosím vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte do 21. 2. 2017  na email michaela.kovarova@holicko.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky SR MAP“.

Výchozí strategický rámec MAP

Výchozí (vstupní) Strategický rámec MAP je vydán do 6 měsíců od začátku fyzické realizace projektu a zároveň nejpozději do 30. září 2016 na základě zhodnocení a metaanalýzy podmínek a údajů o vzdělávání v regionu (např. ze zpracovaných analýz projektů Obce sobě, SCLLD, dotazníkového šetření na mateřských a základních školách, případně dalších zpracovaných analýz) a plně zahrnuje aktuální komunitně nastavenou vizi, priority a cíle v danou dobu.

Pracovní verze strategického rámce MAP

Zveřejněný návrh je určen k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument týkající se vzdělávání na Holicku, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje vzdělávání.

Veškeré připomínky, prosím vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte na email michaela.kovarova@holicko.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky SR MAP“.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST MAP


V implementační části je popsána struktura partnerství MAP, činnosti zřízených orgánů, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti. Jsou zde zapsány způsoby a procesy zapojení veřejnosti do tvorby MAP. Dále je zde uvedeno jak bude probíhat monitoring, vyhodnocování a případná aktualizace MAP.

FINÁLNÍ VERZE IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI MAP

PRACOVNÍ VERZE IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI MAP

Zveřejněný návrh je určen k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument týkající se vzdělávání na Holicku, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje vzdělávání.

Veškeré připomínky, prosím vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte do 14. 2. 2017  na email michaela.kovarova@holicko.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Implementační části MAP“.

akční plán map


Akční plán vychází ze strategického rámce MAP. Jeho cílem je určit jakými konkrétními kroky a projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve Startegickém rámci MAP. Akční plán se zpracovává vždy na následující kalendářní rok.

FINÁLNÍ VERZE AKČNÍHO PLÁNU MAP

 
 
Powered by Phoca Download