Menu

Přihlášení

Newsletter

MAS Holicko za poslední 2 roky podpořila projekty za 19 mil Kč

Místní akční skupina Holicko působí v regionu od roku 2006. Jejím hlavním posláním je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

V letech 2016 – 2018 se podařilo zajistit finanční podporu ve výši přesahující 19 mil Kč. Podpora šla do všech obcí v území. Díky MAS Holicko jsou v obcích nové zrekonstruované chodníky, které přispívají k větší bezpečnosti dětí při cestě do školy a dalších chodců. Ve vybraných školách se budují odborné učebny, které budou vybaveny potřebnými pomůckami. V obcích se realizují různé opravy a výsadby zeleně vedoucí ke zlepšení veřejného prostranství. Investice jdou i do zkvalitnění občanské vybavenosti v obcích, opravují se např. hřiště, plot a podlaha v MŠ, ozvučení a osvětlení společenského sálu, sociální zázemí v klubovnách.

Podpora šla i do zemědělství, lesnictví a k drobným podnikatelům. Mohla být nakoupena potřebná technika, která zajistí bezpečnost, kvalitu a efektivitu v rámci jednotlivých provozů. V lesnictví se zase podařilo vybudovat ochranné oplocenky, které zajistí zdraví růst mladým stromkům.

V následujících dvou letech bychom chtěli rozdělit částku přesahující 15,5 mil Kč.

Naposledy změněno 05. 06. 2019
zpátky nahoru