Menu

Přihlášení

Newsletter

Informace o schválení Evaluační zprávy realizace Strategie CLLD v období 2016-2018

IROP CZ RO B C RGB

Dne 4.6.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Evaluační zprávu realizace Strategie CLLD MAS Holicko v období 2016-2018, jako první MAS z Pardubického kraje.  Tímto schválením byl završen proces realizace Strategie CLLD první poloviny současného programového období (2014-2023).

V rámci zprávy bylo hodnoceno:

  • naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,
  • samotné činnosti MAS,
  • přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

MAS pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, členů MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc poděkovat.

Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 a 2020 (tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS.

Evaluační zprávu si můžete přečíst zde:  https://holicko.cz/clld-2014-2020/realizace-sclld.html 

Naposledy změněno 06. 06. 2019
zpátky nahoru