Menu

Přihlášení

Newsletter

MASKOVINY - rychle a přehledně

Aktuální výzvy pro předkládání žádostí o dotaci:

VZDĚLÁVÁNÍ (2019)

Žadatelé: ZŠ, obce, NNO,..

Podporovaná oblast: Infrastruktura ZŠ, Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Výše projektů: 100.000 - 2.783.813,25Kč

Výše dotace: 95%

Nejzazší termín pro podání žádostí: 5.9.2019 v 15:00 hod

 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU (2019)

Žadatelé: obce, svazky obcí,..

Podporovaná oblast: Bezpečnost dopravy (rekonstrukce nebo nová výstavba komunikací pro pěší)

Výše projektů: 100.000 - 5.000.000 Kč

Výše dotace: 95%

Nejzazší termín pro podání žádostí: 5.9.2019 v 15:00 hod

 

MALÝ LEADER PRO HOLICKO PRO ROK 2020

Žadatelé: obce, NNO - pouze členové MAS

Podporovaná oblast: Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, …

Výše projektů: 10.000 - 50.000 Kč

Výše dotace: 70%

Nejzazší termín pro podání žádostí: 31.10.2019 v 12:00 hod

Naposledy změněno 28. 08. 2019
zpátky nahoru