Menu

Přihlášení

Newsletter

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci 5. a 6. výzvy MAS Holicko - IROP

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve čtvrtek 5.9.2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci obou dvou vyhlášených výzev MAS Holicko týkajících se programového rámce IROP. Konkrétně se jednalo o opatření: Vzdělávání a Bezpečnost silničního provozu.

V rámci 5. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019) byly podány celkem 2 žádosti o podporu. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 2.644.574,85 Kč dotace. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 2.644.622,59 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

V průběhu 6. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)  byly podány 4 žádosti o podporu. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 5.370.357,39 Kč dotace. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 6.571.594,54 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu také nebyla vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Naposledy změněno 06. 09. 2019
zpátky nahoru