Menu

Přihlášení

Newsletter

PODPOŘENÝ PROJEKT: Jaroslav - chodník při II/305

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Jaroslav

Název projektu: Jaroslav - chodník při II/305

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Jaroslav

Celková výše projektu: 931.977,08 Kč

Výše dotace: 885.378,22 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byl vybudován chodník (115,5m) v Jaroslavi podél komunikace II/305, a to od kraje obce (ze směru od Luže) až po křižovatku s komunikací I/35, kde se plynule napojil na již stávající chodník a vytvořil tak bezpečný přístup chodců do centra obce. Dále na hlavní komunikaci I/35, kde je intenzita dopravy vskutku mimořádná (více jak 16 tis. vozidel/den), byly instalovány 2 ukazatele okamžité rychlosti. To přispělo k dodržování  maximální povolené rychlosti vozidel projíždějících obcí.

Naposledy změněno 01. 12. 2019

Galerie Obrázků

zpátky nahoru