Menu

Přihlášení

Newsletter

PODPOŘENÝ PROJEKT: Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Trusnov

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Trusnov

Celková výše projektu: 1.093.982,48 Kč

Výše dotace: 1.039.283,55 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil rekonstrukci chodníku při komunikaci III/30513 v Trusnově (větev B o délce 401 m) téměř od okraje obce ze směru od Uherska až po křižovatku s komunikací III/30514. Původní stav chodníku byl více než nevyhovující, neumožňoval bezpečný pohyb chodců a o bezbariérovosti ani nemluvě. Zrekonstruovaný chodník zajistí bezpečný přístup chodců k obecnímu úřadu, knihovně a místní prodejně.

Naposledy změněno 07. 02. 2020
zpátky nahoru