Menu

Přihlášení

Newsletter

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 6. VÝZVY MAS HOLICKO - PRV

IROP CZ RO B C RGB

 

V úterý 16.3.2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č. 6 - PRV.

V průběhu této výzvy MAS obdržela od žadatelů z území celkem 14 žádostí o dotaci:

  • Fiche 3 - Podpora malých podniků - 7 projektů,
  • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům - 2 projekty,
  • Fiche 7 - Podpora spolkového života - 5 projektů.

Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 4.335.472,-Kč dotace. Alokace této výzvy byla 3.586.731,- Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu byla překročena o téměř 750 tis. Kč. Největší zájem byl o Fichi 3 – Podpora malých podniků, kde byla alokace překročena o více jak 900 tis. Kč. U ostatních Fichí požadovaná dotace nepřevýšila alokovanou částku.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

Naposledy změněno 18. 03. 2020
zpátky nahoru