Menu

Přihlášení

Newsletter

Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci 7. výzvy MAS Holicko - IROP

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve čtvrtek 3.9.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy MAS Holicko  č.7 - IROP týkající se opatření Bezpečnost silničního provozu.

V rámci této výzvy byla na MAS  podána pouze 1 žádost o podporu s požadovanou dotací 1.031.251,60Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 1.201.285,29Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Naposledy změněno 04. 09. 2020
zpátky nahoru