Menu

Přihlášení

Newsletter

Komunitní projednávání - Holicko

Komunitní projednávání

  • Michaela Kovářová
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při…
Číst dál...

Dotazníkové šetření

  • Michaela Kovářová
Kvantitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou dotazníkového šetření, na jehož základě byly určeny základní směry a cíle v rozvoji…
Číst dál...

Diskusní skupiny

  • Michaela Kovářová
Kvalitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS…
Číst dál...

Zjišťování absorpční kapacity území

  • Michaela Kovářová
Všichni aktéři území (starostové jednotlivých obcí, svazky obcí, ředitelé škol, poskytovatelé sociálních služeb, další neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) byli osloveni…
Číst dál...