Image

ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 Statutárním orgánem je Ředitel společnosti. Dalšími orgány obecně prospěšné společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada.

  


ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Složení k 1. 6. 2011:

Ředitelka MAS Holicko, o.p.s.: Ing. Michaela Kovářová

 


SPRÁVNÍ RADA

Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o použití jejích finančních prostředků. 

Složení k 27.11.2019:

  Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Mgr. Ondřej Výborný Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Mgr. Jana Koudelová Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
  Vladislava Mašková FO - podnikatel  Cestovní ruch
  Ing. Jindřich Hemer FO - nepodnikající Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
  Ing. Josef Kušička Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
  Ing. Jiří Kosel Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí

                                                                                                                        


DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, která je určena pro kontrolu a hodnocení činnosti obecně prospěšné spolenosti.

Složení k 29. 11. 2016:

    Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda:  Iva Vinařová Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Jaroslava Píšová FO - nepodnikající Cestovní ruch
  Mgr. Jiří Pitaš Neziskový sektor Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby

                           


ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Zakladatelé založili obecně prospěšnou společnost, jmenují a odvolávají členy Správní a Dozorčí rady.

Složení k 27.11.2019:

Zakladatelé MAS Holicko, o.p.s: Obec Horní Ředice
Ing. David Novák 
Město Horní Jelení
Město Holice 
  Obec Dolní Roveň
  Obec Ostřetín
  Obec Býšť
  Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
  Obec Jaroslav
  "Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
  Vladislava Mašková

Please publish modules in offcanvas position.