Menu

Přihlášení

Newsletter

Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka

Logo OPZ barevné

Název Projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partner projektu: Město Holice

Rozpočet projektu: 2 180 505,60 Kč

Realizace projektu: 1.6.2020 - 31.5.2022

Financování projektu: Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice, který vznikne komunitním plánováním.

Zapojením všech cílových skupin vznikne aktuální mapa potřebnosti sociálních služeb a současně bude posíleno partnerství mezi obcemi Holicka, Pardubickým krajem a poskytovateli sociálních služeb. Vytvořený plán bude tříletý (6/2022-5/2025) a do budoucna bude výchozím podkladem pro tvorbu ročních akčních plánů.

Dalším důležitým výstupem projektu bude zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách v regionu.

 

Více se dozvíte na oficiálních stránkách projektu.

Naposledy změněno 01. 06. 2020
zpátky nahoru