Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Místní akční plán vzdělávání

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Město Horní Jelení

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Dolní Jelení

Celková výše projektu: 1.323.074,00 Kč

Výše dotace: 1.256.920,30 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil rekonstrukci starého chodníku z roku 1976 (625,25 m), jež nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců ani na bezbariérovost. Tam, kde chodník chyběl, museli chodci využívat k pohybu po obci krajnici. A proto v těchto místech byl postaven chodník nový (299,58 m). Nově tedy chodník vede přes celé Dolní Jelení podél komunikace III/3085 - hlavní tranzitní silnice vedoucí z Horního Jelení na Choceň. Realizace projektu tedy výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti všech obyvatel obce Dolní Jelení.

Rádi bychom vyzdvihly záměr společnosti BV elektronik podpořit společenský, kulturní, sportovní a volnočasový život na Holicku.
V průběhu 14 dnů jsme na MAS Holicko zvládli sebrat z území 30 žádostí s celkovou požadovanou dotací téměř 652 tis. Kč. Přihlásila se nám celá řada záměrů od sportovních, přes podporu kulturních akcí až po záměry škol a školek. Někdo chce pomoci s pořízením vybavení, někdo zase chce podpořit buď celoroční provoz spolku nebo nějakou konkrétní akci. Myslím, že společnost BV elektronik, které jsem dnes žádosti předala, má z čeho vybírat. Teď už je jen na nich, kolik žádostí si vyberou k podpoře.

Nedá nám to jinak, ale musíme se s Vámi podělit o naše první vítězství v oblasti přípravy na nové programovací období 2021-2027.

Právě jsme totiž získali potvrzení, že MAS Holicko splňuje standardy pro nové období 2021+. To znamená, že plníme požadavky MMR na složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrolních orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělováním dotací.

Opravdu se jedná o první vítězství z mnoha, které nás (pokud chceme po roce 2021 fungovat) ještě čekají. Toto potvrzení nás totiž pouze opravňuje udělat další krok, kterým je předložení koncepční části právě připravované strategie na MMR ke schválení (předpoklad zima - jaro 2021). Zde budou pojmenované problémové oblasti Holicka, jež právě v regionu zjišťujeme a ověřujeme (mimochodem děkujeme za vyplnění dotazníků a účast na diskusních setkáních) a navržena potřebná opatření.

A pokud nám bude schválené i to, tak nás ještě čeká třetí krok. Tím je tvorba a schválení akčních plánů. To už bude znamenat provázání konkrétních námi navržených opatření s novými evropskými operačními programy (IROP, SZP, OPTAK, OPJAK, OPZ, OPŽP).

Tak si držme palce, ať i ty další dva kroky v přípravě MAS Holicko na nové období 2021+ dopadnou alespoň stejně dobře jako toto potvrzení splnění podmínek standardů. Ať se nám co nejdříve podaří rozběhnout výzvy MAS s co možná nejvyššími alokacemi. Vždyť plánované aktivity obcí, škol, zemědělců, podnikatelů a neziskovek za to stojí!!!

Nevíte, co v říjnu s volným časem?

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v říjnu 2020 na území MAS Holicko.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů!

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko září 2020.

Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách https://holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html 

Právě tvoříme strategický dokument, na jehož základě bude moci MAS Holicko přerozdělovat finanční prostředky určené pro Holicko pro období 2021-2027. MAS Holicko v regionu působí již 11 let a za tu dobu podpořila projekty v celkové výši 46,85 mil Kč (chodníky, školy, volnočasová centra, sportoviště, drobní podnikatelé, venkovská turistika,…).

Do konce září probíhá dotazníkové šetření mezi obyvateli Holicka: https://forms.gle/G88CvqiDfoFPfH6B7 . Dále ředitelka MAS navštívila všechny starosty, abych se jich zeptala, co se v jejich obci povedlo a co by naopak potřebovalo ještě zlepšit.

Na měsíc říjen jsou naplánována DISKUSNÍ SETKÁNÍ K RŮZNÝM TÉMATŮM - vždy v zasedací místnosti MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 24, Holice). Budeme rádi, pokud přijdete. Každý názor je totiž pro nás důležitý.

Na programu bude diskuse nad vývojem slabých a silných stránek vždy v dané oblasti na Holicku za posledních 5 let (období kdy se tvořila současná strategie MAS Holicko). Dále budeme řešit problémy a potřeby, ale i třeba příležitosti a potenciál Holicka v těchto oblastech. Veškeré podklady k jednání Vám budou po potvrzení účasti poslány několik dní před jednáním.

Z důvodu omezené kapacity a případným preventivním opatřením v souvislosti s COVID-19 prosíme o nahlášení účasti předem na tel.: 775 302 057 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

· 6.10.2020 od 15 hod - PODNIKÁNÍ

· 20.10.2020 od 15 hod - LESY A ŽIV. PROSTŘEDÍ

· 8.10.2020 od 15 hod - ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIV. PROSTŘEDÍ

· 22.10.2020 od 15 hod - HASIČI

· 12.10.2020 od 9 hod - CESTOVNÍ RUCH

· 27.10.2020 od 9 hod - ZAMĚSTNANOST

· 15.10.2020 od 15 hod - SPOLKOVÁ ČINNOST

· 29.10.2020 od 9 hod - CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

 

URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PO ROCE 2021, JAKÝM SMĚREM CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.

logolink PK MAS

Datum vyhlášení výzvy MAS: 7.9.2020

Termín příjmu žádostí o dotaci: 7.9.2020 – 30.10.2020 (do 12:00 hodin)

Podporované aktivity: Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, podpora péče o krajinu, apod.

Specifikace žadatelů: Obce a nestátní neziskové organizace, které jsou členy/partnery MAS.

Územní vymezení: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny nebo Vysoké Chvojno.

Forma podpory: Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je 350 tis. Kč (skutečná výše se bude řídit podmínkami POV PK pro rok 2021). Výše způsobilých výdajů projektů bude v rozpětí 10 – 50 tis. Kč. Výše neinvestičního příspěvku ze strany MAS bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční spoluúčast žadatelů bude min. 30%.

Realizace projektů: musí probíhat od 1.1.2021 - 31.10.2021.

logo maly leader uni final 2021

Průběžné informace poskytují: Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné zde: https://holicko.cz/maly-leader-pro-holicko/maly-leader-pro-holicko-pro-rok-2021.html 

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve čtvrtek 3.9.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy MAS Holicko  č.7 - IROP týkající se opatření Bezpečnost silničního provozu.

V rámci této výzvy byla na MAS  podána pouze 1 žádost o podporu s požadovanou dotací 1.031.251,60Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 1.201.285,29Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Nevíte, co v září s volným časem?

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v září 2020 na území MAS Holicko.

Pokud nám to koronavirus dovolí, tak bychom se s Vámi rádi potkali a probrali s Vámi, zda je Holicko pohodové místo pro život nebo zda ještě potřebuje maličko vylepšit. Máme v plánu se účastnit oslav "Den sportu pro všechny" (29.8.2020, Dolní Ředice), "100 let skautingu v Holicích" (5.9.2020, Holice) a "Holice ve víru zábavy" (12.9.2020, Holice). Když si nás najdete, čeká Vás sladká odměna. Pokud se ale nemůžete zúčastnit, pak prosím vyplňte krátký dotazník, kde se můžete vyjádřit k tomu, jakým směrem by se měla rozvíjet Vaše obec: https://forms.gle/G88CvqiDfoFPfH6B7

 

Vážení občané,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém se můžete vyjádřit k dění a životu ve Vaší obci a na Holicku jako takovém. Vaše názory budou jedním z podkladů pro zpracování rozvojového dokumentu, na jehož základě bude moci MAS Holicko přerozdělovat finanční prostředky určené pro Holicko pro období 2021 – 2027. MAS Holicko v regionu působí již 11 let a za tu dobu podpořila projekty v celkové výši 46,85 mil Kč (chodníky, školy, volnočasová centra, sportoviště, drobní podnikatelé, venkovská turistika,…).

URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PO ROCE 2021, JAKÝM SMĚREM CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.

Dotazník je možné vyplnit zde: https://forms.gle/G88CvqiDfoFPfH6B7

 

Sběr dotazníků probíhá do 30. 9. 2020.

Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.