Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Místní akční plán vzdělávání

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jana Vondroušová

Název projektu: Obnova Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.207.288 Kč

Výše dotace: 294.253 Kč

 

Výsledek projektu:

Hostinec u Červinků je nejenom klasická hospoda v obci Horní Ředice, ale protože disponuje velkým sálem a pódiem, tak je využíván i pro kulturní a společenské akce realizované jak obcí, tak i místními spolky (dobrovolní hasiči, sokol, ochotníci, škola,...). V rámci projektu musela být stará podlaha, která byla napadena dřevomorkou, odstraněna. Následně došlo k sanaci podkladu, vybudování systému odvětrávání podloží a položení nové parketové podlahy s olejovým nátěrem. Do lokálu byla dána vinylová podlaha.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jana Vondroušová

Název projektu: Obnova Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.207.288 Kč

Výše dotace: 294.253 Kč

 

Výsledek projektu:

Hostinec u Červinků je nejenom klasická hospoda v obci Horní Ředice, ale protože disponuje velkým sálem a pódiem, tak je využíván i pro kulturní a společenské akce realizované jak obcí, tak i místními spolky (dobrovolní hasiči, sokol, ochotníci, škola,...). V rámci projektu musela být stará podlaha, která byla napadena dřevomorkou, odstraněna. Následně došlo k sanaci podkladu, vybudování systému odvětrávání podloží a položení nové parketové podlahy s olejovým nátěrem. Do lokálu byla dána vinylová podlaha.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Chodník Dolní Roveň

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.169.215,00 Kč

Výše dotace: 1.110.754,25 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce chodníku při místní komunikaci v Dolní Rovni vedoucí za tokem Lodrantka v úseku od centra obce až k budově „malé“ školy v Horní Rovni o celkové délce 1.388,88 m. Původní stav chodníku nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců ani na bezbariérovost. Realizace projektu tedy výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v obci, především pak dětí školou povinných.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Chodník Dolní Roveň

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.169.215,00 Kč

Výše dotace: 1.110.754,25 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce chodníku při místní komunikaci v Dolní Rovni vedoucí za tokem Lodrantka v úseku od centra obce až k budově „malé“ školy v Horní Rovni o celkové délce 1.388,88 m. Původní stav chodníku nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců ani na bezbariérovost. Realizace projektu tedy výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v obci, především pak dětí školou povinných.

MAS Holicko od ledna 2021 po šesti letech opět rozšíří své území. Pro programové období 2021 - 2027 nám totiž nově dala souhlas s působením na svém území obec Veliny.

Dominantou Velin je bezpochyby kostel sv. Mikuláše, jež je jediným původním dřevěným kostelem v Pardubickém kraji a spolu se zvonicí je kulturní památkou. Obcí také prochází naučná stezka rytíře Velingera. A na cyklostezce směrem na Borohrádek mají u železniční tratě dokonce i Hlavní nádraží, kde ale vlaky nikdy nestaví.

Veliny jsou nejvýchodnější obcí okresu Pardubice, jež spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice. To znamená, že vlastně byla odjakživa součástí regionu Holicka a díky jejímu vstupu do MAS se tak stáváme již "úplným Holickem" bez tvz. bílých míst (míst, kde buď působí jiná MAS nebo žádná MAS). 

Rozšíření území přinese příležitosti jak samotné obci, tak i MAS Holicko. 

Výhody pro obec Veliny:

  • možnost ovlivnit rozvoj území obce a i celého Holicka metodou LEADER 
  • možnost čerpání dotací z výzev MAS Holicko, a to jak samotnou obcí, tak i podnikateli a neziskovými organizacemi z jejího území,
  • možnost získání příspěvku z výzvy Malý LEADER pro Holicko, jež je poskytován Pardubickým krajem pro území MAS pro rozvoj občanské vybavenosti,
  • zapojení do realizace dalších projektů jako je KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt, HOLICKO SOBĚ!, Turistická oblast PARDUBICKO, Místní akční plán rozvoje vzdělávání a Komunitní plánování sociálních služeb,...

Výhody pro MAS Holicko:

  • působení na "úplném území Holicka, bez tzv. bilých míst
  • větší územní potenciál k realizaci projektů a programů - rozšíření území MAS Holicko o 484 obyvatel a 652,1 ha
  • větší zdroje pro období 2021 – 2027
  • více možností pro území regionu

Letos o prázdninách si asi cestování moc neužijeme. Ale i přes tuto nepříznivou situaci máme pro Vás dobrou zprávu. Nemusíte sedět pouze doma, ale můžete vyrazit na akce, které se konají skoro za rohem.

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v červenci a srpnu 2020 na území MAS Holicko.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Ostřetín

Název projektu: Přístavba základní školy

 

Číslo výzvy MAS: 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 1.161.652,98 Kč

Výše dotace: 1.103.570,33 Kč

 

Výsledek projektu:

Základní škola v Ostřetíně je malotřídní škola (do 5. ročníku), která působí v historické budově s omezenou kapacitou. Proto byla nutná přístavba, v rámci které byla vybudována nová učebna pro výuku jazyků. Ta bude také využívána pro výuku informatiky, kroužek angličtiny a hry na flétnu. Součástí projektu bylo i vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy a bezbariérového WC.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Ostřetín

Název projektu: Přístavba základní školy

 

Číslo výzvy MAS: 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 1.161.652,98 Kč

Výše dotace: 1.103.570,33 Kč

 

Výsledek projektu:

Základní škola v Ostřetíně je malotřídní škola (do 5. ročníku), která působí v historické budově s omezenou kapacitou. Proto byla nutná přístavba, v rámci které byla vybudována nová učebna pro výuku jazyků. Ta bude také využívána pro výuku informatiky, kroužek angličtiny a hry na flétnu. Součástí projektu bylo i vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy a bezbariérového WC.

Slavte s námi 11 let aktivního fungování MAS Holicko a podívejte se na to, co všechno jsme za jedno desetiletí dokázali.
 
Samozřejmě se nechceme chlubit cizím peřím, protože obrovskou zásluhu na tom všem mají hlavně všichni ti aktivní "lidičkové" z regionu jimž na Holicku záleží. A tím myslíme nejenom starosty a místostarosty obcí, ale i místní podnikatele, zemědělce, spolky, školy a další akční obyvatele, kterým není jedno, jak region, ve kterém žijí vypadá.
 
Takže Vám všem: DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!!!

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.