Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Místní akční plán vzdělávání

Michaela Kovářová

Na základě rozhodnutí Pardubického kraje byla pro území MAS Holicko vyčleněna částka 249.000,-Kč, tj. o 101 tis. Kč méně než bylo původně plánováno.

Programový výbor MAS Holicko se dne 25.5.2020 usnesl na následujícím postupu: Podpořit všech 10 původně vybraných žádostí s tím, že všem bude podpora poměrně snížena podle celkové výše dotace Pardubického kraje pro území MAS Holicka. V případě, že vybraný žadatel nebude chtít projekt realizovat za těchto podmínek, bude osloven náhradní projekt v pořadí.

Na základě těchto dvou rozhodnutí bylo osloveno všech prvních 10 původně vybraných žadatelů, zda jsou schopni zrealizovat projekt i při snížení poskytnutého příspěvku. Bohužel došlo k tomu, že obec Jaroslav stáhla svou žádost o poskytnutí podpory. Proto místo ní bude podpořen první projekt pod čarou (Tělocvičná jednota Sokol Holice), tak aby došlo k vyčerpání celé poskytnuté částky. Z tohoto důvodu vydáváme nový Seznam vybraných projektů. (viz. příloha)

A tak se rok s rokem sešel (nestačili jsme ani okem mrknout) a zjistili jsme, že jsme propásli desetileté výročí aktivního fungování MAS Holicko. Proto jsme se rozhodli, že společně s Vámi oslavíme jedenáctileté výročí.

„Ačkoliv jsme tu již 11 let, tak přeci jenom bude lépe, pokud Vás nejprve seznámím s tím, co znamená zkratka MAS, tedy Místní Akční Skupina.“, uvedla ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. „Jsme společenství obcí, podnikatelů, neziskových organizací a aktivních lidí, kteří chtějí něco udělat pro svůj region, kde bydlí a pracují. Tedy v našem případě pro Holicko. Jsme nezávislí na politickém rozhodování - ačkoliv se průběhu let změnili představitelé politických stran, vlády, kraje nebo i obcí, tak MAS Holicko tu stále aktivně působí. Naší jednoznačnou výhodou je to, že fungujeme na základě tak zvaného principu LEADER. To ve zkratce znamená, že prostřednictvím partnerství a metody „zdola nahoru“ se snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami, tak aby život na Holicku byl příjemnější, bezpečnější a radostnější pro většinu místních obyvatel. Proto se Vás neustále na něco ptáme, posloucháme a reagujeme na Vaše potřeby.“

Cílem MAS Holicko je tedy zlepšit kvalitu života v regionu, a to prostřednictvím mnoha různých aktivit. Naší nejvíce viditelnou činností je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Od roku 2009 jsme podpořili projekty v celkové výši 46,85 mil. Kč, konkrétně se jednalo o projekty zaměřené na:

 • Bezpečnost silničního provozu - 12,98 mil. Kč
 • Školy - 7,70 mil. Kč
 • Drobné podnikatele - 6,74 mil. Kč
 • Sportoviště - 5,49 mil. Kč
 • Volnočasová, spolková a kulturní centra - 4,63 mil. Kč
 • Zemědělské podnikatele - 4,41 mil. Kč
 • Venkovskou turistiku - 3,55 mil. Kč
 • Výrobu potravin - 0,79 mil. Kč
 • Lesnická opatření - 0,38 mil. Kč
 • Veřejná prostranství - 0,17 mil. Kč

Další aktivitou, kterou asi nejvíce vnímají místní školy, je projekt Místní akční plán rozvoje vzdělání. Díky spolupráci všech mateřských a základních škol se snažíme zlepšit kvalitu vzdělávání na Holicku - společně identifikujeme potřeby a reagujeme na ně.

„Jen tak namátkou. Realizujeme semináře pro pedagogy na různá témata. Základním školám zprostředkováváme služby rodilého mluvčího anglického jazyka, návštěvu senátu nebo vědecké knihovny v Hradci Králové. Mateřské školy se s námi zase podívaly do ekocentra Paleta v Oucmanicích nebo absolvovaly výtvarné dílničky v ZUŠ K. Malicha v Holicích.“ Zhodnotila výsledky projektu Michaela Kovářová.

Pro podnikatele je tu aktivita značení regionálních produktů certifikátem KRAJ PERNŠTEJNŮ, díky kterému místní obyvatelé jednoznačně poznají výrobce, který dbá o kvalitu svých produktů.

Pro podporu cestovního ruchu jsme s městem Pardubice a ostatními MAS z okresu Pardubice založily turistickou oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech, jejímž cílem je propojit subjekty působící v cestovním ruchu a společnou propagací zvýšit návštěvnost Pardubicka.

„Posledním článkem, který nám ve výčtu chybí, je podpora neziskového sektoru. Ten byl bohužel dlouhou dobu naší Popelkou. Ale to by se mělo od letoška změnit, protože právě rozjíždíme dva úplně nové projekty,“ informovala Michaela Kovářová. „Jeden je zaměřen na komunitní plánování sociálních služeb a ten druhý na podporu činnosti neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží.“

A protože jsme akční nejen v názvu, tak v případě, že máte nějaký další zajímavý nápad pro zlepšení života na Holicku, ozvěte se nám na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to již 11 let.

 

Manažerky MAS Holicko, o.p.s.

IROP CZ RO B C RGB

 

Termín příjmu žádostí o dotaci: 8.6.2020 – 3.9.2020

Podporované aktivity:

 1. Bezpečnost dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, ale vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

 

Finanční alokace: 1.264.510,83 Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Mgr. Anežka Pavlišová, kontaktní telefon: 775 335 602, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy/category/62-7-vyzva-irop-bezpecnost-silnicniho-provozu-rok-2020.html

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vít Binko

Název projektu: Obnova strojního vybavení truhlářské dílny

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.482.250 Kč

Výše dotace: 450.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Binko vlastní truhlářskou dílnu v Dolní Rovni, kde vyrábí nový nábytek, kuchyňské linky, vestavné skříně, apod. Pořízením nového vrtacího/drážkovacího/frézovacího CNC stroje se výroba zkvalitnila, zrychlila a zpřesnila. Nový stroj umožnil realizovat výrobní operace, které se na starých strojích realizovat nedaly (např. svislé vrtání, frézování kulatých hran, apod.). Zároveň se jedná o stroj s větším výkonem a lepšími technickými vlastnostmi. Nákupem tohoto CNC  stroje došlo k navýšení výrobní kapacity a zvýšení konkurenceschopnosti.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vít Binko

Název projektu: Obnova strojního vybavení truhlářské dílny

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.482.250 Kč

Výše dotace: 450.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Binko vlastní truhlářskou dílnu v Dolní Rovni, kde vyrábí nový nábytek, kuchyňské linky, vestavné skříně, apod. Pořízením nového vrtacího/drážkovacího/frézovacího CNC stroje se výroba zkvalitnila, zrychlila a zpřesnila. Nový stroj umožnil realizovat výrobní operace, které se na starých strojích realizovat nedaly (např. svislé vrtání, frézování kulatých hran, apod.). Zároveň se jedná o stroj s větším výkonem a lepšími technickými vlastnostmi. Nákupem tohoto CNC  stroje došlo k navýšení výrobní kapacity a zvýšení konkurenceschopnosti.

Logo OPZ barevne

 

Název Projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partner projektu: Město Holice

Rozpočet projektu: 2 180 505,60 Kč

Realizace projektu: 1.6.2020 - 31.5.2022

Financování projektu: Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice, který vznikne komunitním plánováním.

Zapojením všech cílových skupin vznikne aktuální mapa potřebnosti sociálních služeb a současně bude posíleno partnerství mezi obcemi Holicka, Pardubickým krajem a poskytovateli sociálních služeb. Vytvořený plán bude tříletý (6/2022-5/2025) a do budoucna bude výchozím podkladem pro tvorbu ročních akčních plánů.

Dalším důležitým výstupem projektu bude zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách v regionu.

 

Více se dozvíte na oficiálních stránkách projektu :

Projekt - Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka

logolink MSMT VVV hor barva cz

Název Projektu: Zájmové vzdělávání nás baví!

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348

Realizátor projektu:  MAS Holicko, o.p.s.

Zapojené organizace: Vzdělávací centrum Paprsek z.s, Český hudební tábor mládeže o.p.s., Spolek Brozany, Hasiči Sezemice z.s., Pontopolis z.s., Ekocentrum Skřítek z.s.

Rozpočet projektu: 2 080 279,52 Kč

Realizace projektu: 1.6.2020 - 31.1.2023

Financování projektu: Projekt „Zájmové vzdělávání nás baví!“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je podpora neziskových organizací, které působí na území 3 Místních akčních skupin: MAS Holicko, MAS Poličsko a MAS Region Kunětické hory. Do projektu je zapojeno 6 NNO.

Co projekt přináší?

 • Podpoří rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, včetně dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, polytechnickém či projektovém vzdělávání a v neposlední řadě i v oblasti kulturního povědomí a vyjádření a inkluze.
 • Bude posílena spolupráce v území mezi subjekty neformálního a formálního vzdělávání. Dojde k užšímu propojení neziskových organizací a škol, odborných a zkušených lidí, k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a k předávání zkušeností a dovedností.
 • Neziskové organizace rozšíří svou nabídku o nové kluby pro děti a mládež a budou realizovat zajímavé projektové dny.

Na základě rozhodnutí rady Pardubického kraje ze dne 25.5.2020 a jejího záměru podpořit investiční činnost na venkově a zároveň i evropsky uznávanou metodu „komunitního života a plánování“ realizovanou prostřednictvím MAS, dochází k obnovení zrušeného dotačního titulu 7 „Projekty MAS“ z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2020, v rámci kterého MAS Holicko vybírala k podpoře projekty do výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020.

Pro území MAS Holicko byla vyčleněna částka 249.000,-Kč, tj. o 101 tis. Kč méně než bylo původně plánováno.

Programový výbor MAS Holicko se dne 25.5.2020 usnesl na následujícím postupu: Podpořit všech 10 původně vybraných žádostí s tím, že všem bude podpora poměrně snížena podle celkové výše dotace Pardubického kraje pro území MAS Holicka. V případě, že vybraný žadatel nebude chtít projekt realizovat za těchto podmínek, bude osloven náhradní projekt v pořadí.

Na základě těchto dvou rozhodnutí bude podpořeno prvních 10 projektů částkou 24.900,- Kč (viz příloha).

IROP CZ RO B C RGB

Dne 25.5.2020  Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci výzvy MAS Holicko č. 6 - PRV.

 • Fiche 3 - Podpora malých podniků: Bude podpořeno 6 nejlépe bodovaných žádostí v celkové výši 1.474.216Kč.
 • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům: Budou podpořeny obě 2 přijaté žádosti v celkové výši 980.000Kč.
 • Fiche 7 - Podpora spolkového života: Bude podpořeno všech 5 přijatých žádostí v celkové výši 972.737Kč.

Seznam vybraných / nevybraných žádostí tvoří přílohu.

IROP CZ RO B C RGB

 

MAS Holicko upozorňuje, že v červnu 2020 má v úmyslu vyhlásit 7. výzvu MAS Holicko - IROP - Bezpečnost silničního provozu (2020).

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 8.6.2020

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 8.6.2020 – 3.9.2020

Podporované aktivity:

 1. Bezpečnost dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, ale vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

 

Finanční alokace: 1.264.510,83 Kč

 

Příručky pro žadatele a hodnotící kritéria jsou zveřejněny zde: https://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy/category/62-7-vyzva-irop-bezpecnost-silnicniho-provozu-rok-2020.html

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Mgr. Anežka Pavlišová, kontaktní telefon: 775 335 602, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Oficiálně vyhlášená výzva MAS Holicko bude 8.6.2020 zveřejněna zde: https://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy/category/62-7-vyzva-irop-bezpecnost-silnicniho-provozu-rok-2020.html

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.