Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Místní akční plán vzdělávání

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.128.357,00 Kč

Výše dotace: 1.071.939,15 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil malou bezpečnost chodců na silnici III/3051 v Horních Ředicích, kde od místního obchodu Potos až po konec obce bylo rekonstruováno 134,26 m chodníku. Problém byl převážně s neukázněnými řidiči, kteří využívali místo vyhrazené pro chodce k parkování svých automobilů před obchodem, a to díky tomu, že zde byl chodník oddělen od silnice pouze bílou silniční čárou. Díky projektu jsou tedy již chodník a silnice stavebně odděleny. Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně na okolních nezpevněných plochách.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.128.357,00 Kč

Výše dotace: 1.071.939,15 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil malou bezpečnost chodců na silnici III/3051 v Horních Ředicích, kde od místního obchodu Potos až po konec obce bylo rekonstruováno 134,26 m chodníku. Problém byl převážně s neukázněnými řidiči, kteří využívali místo vyhrazené pro chodce k parkování svých automobilů před obchodem, a to díky tomu, že zde byl chodník oddělen od silnice pouze bílou silniční čárou. Díky projektu jsou tedy již chodník a silnice stavebně odděleny. Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně na okolních nezpevněných plochách.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace

Název projektu: Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení

 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Jelení

Celková výše projektu: 1.582.790,- Kč

Výše dotace: 1.503.650,50 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena učebna informatiky v ZŠ Horní Jelení. Kromě toho, že byly vyměněny stolní PC, tak byl pořízen i grafický tablet s tlakovým perem, 3D tiskárna, 3D scanner, 4 ks All-in-one zařízení, pojízdný interaktivní výukový  displej s integrovaným PC modulem, robotické stavebnice a robotické sady. Učebna bude využívána nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v rámci prac. činností, volitelného předmětu Informační a komunikační technologie a kroužku Svět techniky.

Dále došlo k vybavení učebny němčiny (druhý zde vyučovaný jazyk) a tím k vytvoření nové digitální učebny pro 16 žáků. Byl pořízen nábytek a potřebná technika - sluchátka, jazykový profesionální přehrávač, externí reproduktory a softwar.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace

Název projektu: Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení

 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Jelení

Celková výše projektu: 1.582.790,- Kč

Výše dotace: 1.503.650,50 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena učebna informatiky v ZŠ Horní Jelení. Kromě toho, že byly vyměněny stolní PC, tak byl pořízen i grafický tablet s tlakovým perem, 3D tiskárna, 3D scanner, 4 ks All-in-one zařízení, pojízdný interaktivní výukový  displej s integrovaným PC modulem, robotické stavebnice a robotické sady. Učebna bude využívána nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v rámci prac. činností, volitelného předmětu Informační a komunikační technologie a kroužku Svět techniky.

Dále došlo k vybavení učebny němčiny (druhý zde vyučovaný jazyk) a tím k vytvoření nové digitální učebny pro 16 žáků. Byl pořízen nábytek a potřebná technika - sluchátka, jazykový profesionální přehrávač, externí reproduktory a softwar.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.199.575,23 Kč

Výše dotace: 1.139.596,46 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla přemístěna učebna informatiky v ZŠ Horní Ředice (malotřídní škola do 5. ročníku) z malé nevyhovující místnosti v prvním patře do větší a světlejší místnosti v přízemí. To si vyžádalo drobné stavební úpravy a samozřejmě vybavení novým nábytkem, počítači a interaktivním displejem se zabudovaným PC, který umožnil výuku i jiných předmětů, jako je např. angličtina, matematika, prvouka, apod. Venkovní učebna byla vybavena přední prosklenou stěnou (umožní téměř celoroční využití), nábytkem a interaktivními prvky (TV a tablety) pro zpestření výuky. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmový kroužek angličtiny a doučování.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.199.575,23 Kč

Výše dotace: 1.139.596,46 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla přemístěna učebna informatiky v ZŠ Horní Ředice (malotřídní škola do 5. ročníku) z malé nevyhovující místnosti v prvním patře do větší a světlejší místnosti v přízemí. To si vyžádalo drobné stavební úpravy a samozřejmě vybavení novým nábytkem, počítači a interaktivním displejem se zabudovaným PC, který umožnil výuku i jiných předmětů, jako je např. angličtina, matematika, prvouka, apod. Venkovní učebna byla vybavena přední prosklenou stěnou (umožní téměř celoroční využití), nábytkem a interaktivními prvky (TV a tablety) pro zpestření výuky. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmový kroužek angličtiny a doučování.

Máme zde horkou novinku pro certifikované producenty z KRAJE PERNŠTEJNŮ. MAS Region Kunětické hory, jako hlavní koordinátor regionálního značení produktů, ve spolupráci se spolkem Pardubicko - Perníkové srdce Čech vyhlásili výzvu "KREATIVNÍ VOUCHERY PRO KRAJ PERNŠTEJNŮ".

Jedná se o podporu certifikovaných producentů z KRAJE PERNŠTEJNŮ (území MAS Holicko, MAS Bohdanečsko, MAS Region Kunětické hory a města Pardubic), a to poskytnutím jednorázového finančního příspěvku na spolupráci s poskytovatelem kreativních služeb, který pomůže producentovi s vylepšením certifikovaného produktu nebo s jeho propagací. Tento příspěvek může činit 5 - 20 tis. Kč, maximálně však 70% z celkových výdajů akce. Příjem žádostí běží do konce února 2021.

Bližší informace jsou zde: https://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=12303

Všem našim certifikovaným producentům držíme palce, ať jim to vyjde, ať jsou jejich záměry podpořeny.

V případě, že jste také producent, ale zatím pouze uvažujete o tom, aby Váš produkt (zelenina, bylinky, sýry, med, marmelády, košíky, šperky, svíčky, keramika, ...) nesl označení "regionální", tak se můžete nejprve podívat přímo na oficiální webové stránky KRAJe PERNŠTEJNŮ. A poté můžete kontaktovat koordinátorku území Holicka Ing. Michaelu Kovářovou, tel: 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V programovém období 2007-2013 jsme podpořili částkou větší než 13,5 mil. Kč především sportoviště, veřejná prostranství, spolkové domy a provozovny podnikatelů na Holicku.
Pro současné období 2014-2020 jsme získali téměř 34,6 mil. Kč na výstavbu chodníků, speciální učebny v základních školách, provozy podnikatelů, zemědělců a potravinářů, lesnická opatření a vybavení pro spolkovou činnost.
Na diagramu níže se můžete podívat, na jaké aktivity by se MAS Holicko mohla zaměřit po roce 2021.
 
Zkoukněte to a nebojte se říct nám svůj názor, co z níže uvedeného bude pro Holicko nejpotřebnější.
18. 12. 2020

PF 2021

Ani nevíme, jak, ale je zde konec roku 2020 a my bilancujeme, co vše se nám podařilo dotáhnout do konce, v čem jsme byli úspěšní a co naopak bude ještě potřeba dořešit v roce příštím.

Budete s námi souhlasit, že rok 2020 byl plný nepříjemných změn a omezení. MAS Holicko se to dotklo hlavně v nemožnosti se setkávat se svými členy a nutnosti naučit se komunikovat na dálku,... Přesto jsme plni očekávání, co nás čeká v novém roce 2021. Bohužel musíme konstatovat, že ten bude pracovně náročnější než ten letošní.

Kromě již rozjetých akcí ve spojitosti se stávajícím programovým obdobím 2014-2020(2023), jako je vyhlašování výzev, aktivity v rámci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, komunitní plánování sociálních služeb,..., nás čeká příprava na nové období 2021-2027. To znamená vydefinování rozvojových potřeb a potenciálu regionu Holicka (se zapojením pokud možno všech subjektů z území), naplánování potřebných cílů a aktivit až do roku 2027, a následně schválení vytvořeného rozvojového dokumentu řídícími orgány všech operačních programů, tak abychom na všechny potřebné aktivity získali finance z fondů EU.

Proto si držme palce, ať se nám všem rok 2021 povede. Tak aby se nám podařilo rozběhnout nové programové období, co nejdříve a s co možná nejvyššími alokacemi. Vždyť plánované aktivity obcí, škol, zemědělců, podnikatelů a neziskovek za to stojí!!!

Tímto bychom Vám ještě rádi poděkovali za spolupráci a podporu v roce 2020. Po letošních zkušenostech Vám do nového roku přejeme především zdraví a optimismus a těšíme se na společné nové výzvy roku 2021.

Logo OPZ barevne

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který nám pomůže zjistit dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb na Holicku a Vašich potřeb v sociální oblasti. Vaše odpovědi jsou důležitým podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb, který pomůže zkvalitnit život na Holicku pro všechny občany. Zvláště ty, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Stojíme o Váš názor!

Dotazník k vyplnění zde: https://bit.ly/Dotaznik-socialni-sluzby

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.