Image

Dotační rádce

Dotace pro neziskový sektor

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

Tímto si Vás dovoluji pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se uskuteční ve středu 9.12.2020 od 15:00 hodin.

Bohužel se nám situace neustále zhoršuje a tím pádem stále není jisté, zda se vůbec budeme moci setkat prezenčně (přeci jenom MAS má již 37 členů). Také zde hrozí riziko, že z důvodu nárůstu počtu karantén se třeba ani nebudeme schopni sejít v nadpoloviční většině. Proto jednání proběhne on-line formou videokonference s následným korespondenčním hlasováním, tak jak nám to umožňují stanovy.

Jednání tedy proběhne v Google meet na tomto odkaze:  http://meet.google.com/eob-qhvc-yis

Předpokládaný program:

 • Zahájení setkání
 • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2021
 • Plán činnosti a výzvy v roce 2022
 • Aktualizace směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD pro rok 2022
 • Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2022
 • Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2022
 • Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 • Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 • Různé
 • Závěr

 

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Prosinec je pro mnohé měsícem, kdy řešíme čím obdarovat své blízké. Inspirací nám může být web Regiony sobě, který připravily místní akční skupiny. Najdeme zde široký výčet tipů na dárky od lokálních producentů nejen z Holicka, ale i z celého Pardubického kraje (a celé ČR), ale také regionální produkty pro přípravu štědrovečerní tabule.
Tím, že zde nakoupíme, jednak podpoříme místní výrobce (kteří to v této covidové situaci nemají jednoduché), soběstačnost regionu (výrobky k nám neputují z druhé strany zeměkoule), ale i místní tradice a zvyky.
Určitě si zde vybere každý: http://www.regionysobe.cz/pardubicky-kraj/

Pod dlouhém váhání zda vydat kalendář akcí na prosinec nebo ne, jsme se nakonec rozhodli ho vydat. Ze seznamu akcí jsme vyřadili veškeré adventní trhy. U zbytku akcí budeme doufat v to, že se nakonec budou konat když ne všechny, tak alespoň většina.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

IROP CZ RO B C RGB

 

Dne 24.11.2021 se sešel Programový a Kontrolní výbor MAS Holicko, který vybral projekty k podpoře z 8. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2021). Seznam vybraných projektů je k nahlédnutí v příloze. Protože nám v programovém rámci IROP zůstalo volných necelých 80 tis. Kč, tak se už opravdu jednalo o poslední výzvu pro obce.

 

Současně bylo rozhodnuto o tom, že v lednu 2022 bude vyhlášena 7. výzva programového rámce PRV na předkládání žádostí o dotaci pro zemědělce, potravináře, drobné podnikatele, spolky a na zpřístupnění lesa návštěvníkům v celkové částce 5.333.511 Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 6.1. - 16.3.2022.

Schválená alokace výzvy:

 1. Podpora zemědělských podniků - 1.815.417,-Kč
 2. Podpora potravinářských podniků - 316.503,-Kč
 3. Podpora malých podniků - 1.419.286,-Kč
 4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům - 1.000.000,- Kč
 5. Podpora spolkového života - 782.305,-Kč

Podrobnější předběžné info pro případné žadatele zde: https://holicko.cz/aktuality/item/679-avizo-vyzvy-mas-holicko-c-7-prv.html

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Holice

Název projektu: Do sokolovny za kulturou a vzděláváním

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 299.868,94 Kč

Výše dotace: 239.728 Kč

 

Výsledek projektu:

Díky tomuto projektu sokolovna v Holicích již nebude sloužit pouze pro konání sportovních akcí, ale budou se zde konat i semináře, přednášky, výstavy nebo vernisáže. K tomuto účelu byla vyhrazena v budově místnost, která doposud sloužila jako sklad sportovního náčiní a občas se zde scházel výbor T.J. Sokol Holice. Nejprve žadatel z vlastního rozpočtu provedl drobné stavební úpravy (např. nové elektrorozvody, stropní a podlahové konstrukce, repase původního historického nábytku, apod.). Poté byly využity dotační finance, a to na pořízení stolů a židlí, skříní, věšáků, chladících vitrín, termo ohřívače nápojů, flipchartu a dataprojektoru včetně plátna.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Holice

Název projektu: Do sokolovny za kulturou a vzděláváním

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 299.868,94 Kč

Výše dotace: 239.728 Kč

 

Výsledek projektu:

Díky tomuto projektu sokolovna v Holicích již nebude sloužit pouze pro konání sportovních akcí, ale budou se zde konat i semináře, přednášky, výstavy nebo vernisáže. K tomuto účelu byla vyhrazena v budově místnost, která doposud sloužila jako sklad sportovního náčiní a občas se zde scházel výbor T.J. Sokol Holice. Nejprve žadatel z vlastního rozpočtu provedl drobné stavební úpravy (např. nové elektrorozvody, stropní a podlahové konstrukce, repase původního historického nábytku, apod.). Poté byly využity dotační finance, a to na pořízení stolů a židlí, skříní, věšáků, chladících vitrín, termo ohřívače nápojů, flipchartu a dataprojektoru včetně plátna.

Bohužel z důvodu zhoršující se epidemiologické situace počet pořádaných společenských akcí ubývá. Přesto jsme vyšťourali pár aktivit, kam můžete v listopadu na Holicku zajít.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

IROP CZ RO B C RGB

MAS Holicko upozorňuje, že v lednu 2022 má v úmyslu vyhlásit výzvu pro příjem žádostí o dotaci, v rámci které hodlá podpořit projekty z Holicka částkou téměř 5,4 mil. Kč.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: leden 2022

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: leden - březen 2022

Územní vymezení: území MAS Holicko určené pro období 2014-2020 (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno), tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

Vyhlášené Fiche:

 • Podpora zemědělských podniků - dotace 50 - 60% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
 • Podpora potravinářských podniků - dotace 35 - 50% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
 • Podpora malých podniků - dotace 35 - 45% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům - dotace 100% na stezky pro turisty, herní a naučné prvky na lesních pozemcích,
 • Podpora spolkového života - dotace 80% na vybavení kluboven NNO, spolkových a kulturních domů nebo knihoven.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiálně vyhlášená výzva MAS Holicko č. 7 – PRV bude zveřejněna zde: https://holicko.cz/program-leader/clld-2014-2020/vyzvy.html

Ve čtvrtek 21.10.2021 od 15 hodin na MěÚ v Holicích bychom Vám chtěli představit první návrhy konkrétních aktivit, které by měly zkvalitnit poskytované sociální služby na Holicku. Jde o akci v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Holicku.

Veškeré návrhy, které zde budou představeny, vznikly na základě diskuse s odborníky na danou problematiky, ale i představiteli cílových skupin. Než ale výstupy představíme jako oficiální a začneme činit konkrétní kroky k jejich realizaci, tak Vás chceme požádat o Váš pohled, názor a zkušenost. Cílem je, aby HOLICKO BYLO MÍSTO VLÍDNÉ PRO ŽIVOT! 

Těším se s Vámi na viděnou

Rádi bychom pozvali členy MAS Holicko na workshop „Obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika“, který se bude konat v úterý 26.10.2021 od 9:00 do 13:00 hodin v Hostinci u Červinků v Horních Ředicích.

Workshop organizuje Krajské sdružení MAS Pardubického kraje, které se snaží reagovat na téma, kterému se venkov chtě nechtě nevyhne – obnovitelné zdroje energie. Myslíme, že to bude inspirativní, ať zatím pouze uvažujete o tom, že byste si na střechu umístili fotovoltaický panel, nebo jste už v přípravě dál. Dozvíte se  kolik ušetříte, kolik Vás to bude stát, jaké „papíry“ pro to budete potřebovat, kde na to seženete finance, …

Přednášet a odpovídat na dotazy budou odborníci z UCEEB z ČVUT, jež sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Více zde: https://www.uceeb.cz/

Prosím tedy, pokud jste člen MAS Holicko nebo představitel obce, kde MAS Holicko působí, a máte zájem se workshopu zúčastnit, pak se hlaste na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pátku 22.10.2021.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi