Image

Dotační rádce

Dotace pro neziskový sektor

Michaela Kovářová

V období od 18.8. - 9.9.2020 vedoucí pracovnice pro CLLD navštívila všech 17 starostů obcí z území MAS Holicko.

Předmětem vedeného řízeného rozhovoru bylo zjišťování současného stavu, problémů, potřeb a plánovaných investic obcí v těchto 10 zájmových oblastech:

 • Školství
 • Zdravotnictví a sociální služby
 • Kultura a sport
 • Společenský život
 • Obchod a služby
 • Technická vybavenost
 • Doprava
 • Bezpečnost
 • Životní prostředí
 • Cestovní ruch

VÝSTUPY JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

 

IROP CZ RO B C RGB

 

Od 1.8.2020 do 30.9.2020 probíhalo na území Holicka dotazníkové šetření.

Smyslem bylo zjistit spokojenost občanů v těchto oblastech:

 • Vybavenost obce
 • Život v obci
 • Infrastruktura
 • Cestovní ruch
 • Životní prostředí
 • Podnikání a zemědělství

Celkově se průzkumu zúčastnilo 509 osob.

  

VÝSTUPY JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

 

IROP CZ RO B C RGB

 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.128.357,00 Kč

Výše dotace: 1.071.939,15 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil malou bezpečnost chodců na silnici III/3051 v Horních Ředicích, kde od místního obchodu Potos až po konec obce bylo rekonstruováno 134,26 m chodníku. Problém byl převážně s neukázněnými řidiči, kteří využívali místo vyhrazené pro chodce k parkování svých automobilů před obchodem, a to díky tomu, že zde byl chodník oddělen od silnice pouze bílou silniční čárou. Díky projektu jsou tedy již chodník a silnice stavebně odděleny. Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně na okolních nezpevněných plochách.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Horní Ředice rekonstrukcí chodníků podél silnice III/3051

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.128.357,00 Kč

Výše dotace: 1.071.939,15 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil malou bezpečnost chodců na silnici III/3051 v Horních Ředicích, kde od místního obchodu Potos až po konec obce bylo rekonstruováno 134,26 m chodníku. Problém byl převážně s neukázněnými řidiči, kteří využívali místo vyhrazené pro chodce k parkování svých automobilů před obchodem, a to díky tomu, že zde byl chodník oddělen od silnice pouze bílou silniční čárou. Díky projektu jsou tedy již chodník a silnice stavebně odděleny. Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně na okolních nezpevněných plochách.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace

Název projektu: Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení

 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Jelení

Celková výše projektu: 1.582.790,- Kč

Výše dotace: 1.503.650,50 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena učebna informatiky v ZŠ Horní Jelení. Kromě toho, že byly vyměněny stolní PC, tak byl pořízen i grafický tablet s tlakovým perem, 3D tiskárna, 3D scanner, 4 ks All-in-one zařízení, pojízdný interaktivní výukový  displej s integrovaným PC modulem, robotické stavebnice a robotické sady. Učebna bude využívána nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v rámci prac. činností, volitelného předmětu Informační a komunikační technologie a kroužku Svět techniky.

Dále došlo k vybavení učebny němčiny (druhý zde vyučovaný jazyk) a tím k vytvoření nové digitální učebny pro 16 žáků. Byl pořízen nábytek a potřebná technika - sluchátka, jazykový profesionální přehrávač, externí reproduktory a softwar.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace

Název projektu: Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka Základní školy Horní Jelení

 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Jelení

Celková výše projektu: 1.582.790,- Kč

Výše dotace: 1.503.650,50 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena učebna informatiky v ZŠ Horní Jelení. Kromě toho, že byly vyměněny stolní PC, tak byl pořízen i grafický tablet s tlakovým perem, 3D tiskárna, 3D scanner, 4 ks All-in-one zařízení, pojízdný interaktivní výukový  displej s integrovaným PC modulem, robotické stavebnice a robotické sady. Učebna bude využívána nejen k výuce výpočetní techniky, ale i v rámci prac. činností, volitelného předmětu Informační a komunikační technologie a kroužku Svět techniky.

Dále došlo k vybavení učebny němčiny (druhý zde vyučovaný jazyk) a tím k vytvoření nové digitální učebny pro 16 žáků. Byl pořízen nábytek a potřebná technika - sluchátka, jazykový profesionální přehrávač, externí reproduktory a softwar.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.199.575,23 Kč

Výše dotace: 1.139.596,46 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla přemístěna učebna informatiky v ZŠ Horní Ředice (malotřídní škola do 5. ročníku) z malé nevyhovující místnosti v prvním patře do větší a světlejší místnosti v přízemí. To si vyžádalo drobné stavební úpravy a samozřejmě vybavení novým nábytkem, počítači a interaktivním displejem se zabudovaným PC, který umožnil výuku i jiných předmětů, jako je např. angličtina, matematika, prvouka, apod. Venkovní učebna byla vybavena přední prosklenou stěnou (umožní téměř celoroční využití), nábytkem a interaktivními prvky (TV a tablety) pro zpestření výuky. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmový kroužek angličtiny a doučování.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Horní Ředice

Název projektu: Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní Ředice 

 

Číslo výzvy MAS: 5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 1.199.575,23 Kč

Výše dotace: 1.139.596,46 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla přemístěna učebna informatiky v ZŠ Horní Ředice (malotřídní škola do 5. ročníku) z malé nevyhovující místnosti v prvním patře do větší a světlejší místnosti v přízemí. To si vyžádalo drobné stavební úpravy a samozřejmě vybavení novým nábytkem, počítači a interaktivním displejem se zabudovaným PC, který umožnil výuku i jiných předmětů, jako je např. angličtina, matematika, prvouka, apod. Venkovní učebna byla vybavena přední prosklenou stěnou (umožní téměř celoroční využití), nábytkem a interaktivními prvky (TV a tablety) pro zpestření výuky. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmový kroužek angličtiny a doučování.

Máme zde horkou novinku pro certifikované producenty z KRAJE PERNŠTEJNŮ. MAS Region Kunětické hory, jako hlavní koordinátor regionálního značení produktů, ve spolupráci se spolkem Pardubicko - Perníkové srdce Čech vyhlásili výzvu "KREATIVNÍ VOUCHERY PRO KRAJ PERNŠTEJNŮ".

Jedná se o podporu certifikovaných producentů z KRAJE PERNŠTEJNŮ (území MAS Holicko, MAS Bohdanečsko, MAS Region Kunětické hory a města Pardubic), a to poskytnutím jednorázového finančního příspěvku na spolupráci s poskytovatelem kreativních služeb, který pomůže producentovi s vylepšením certifikovaného produktu nebo s jeho propagací. Tento příspěvek může činit 5 - 20 tis. Kč, maximálně však 70% z celkových výdajů akce. Příjem žádostí běží do konce února 2021.

Bližší informace jsou zde: https://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=12303

Všem našim certifikovaným producentům držíme palce, ať jim to vyjde, ať jsou jejich záměry podpořeny.

V případě, že jste také producent, ale zatím pouze uvažujete o tom, aby Váš produkt (zelenina, bylinky, sýry, med, marmelády, košíky, šperky, svíčky, keramika, ...) nesl označení "regionální", tak se můžete nejprve podívat přímo na oficiální webové stránky KRAJe PERNŠTEJNŮ. A poté můžete kontaktovat koordinátorku území Holicka Ing. Michaelu Kovářovou, tel: 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi