Menu

Přihlášení

Newsletter

Nahoru

Pracovní skupiny

logolink MSMT VVV hor barva cz

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata. Úlohou jednotlivých pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které obdrží od realizačního týmu, nebo Řídícího výboru a podílet se tak na konzultačním procesu. Pracovní skupiny se vyjadřují k: výstupům analytických šetření, problémovým okruhům, klíčovým problémům, prioritám, investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod.

Na území Holicka byly zřízeny 3 pracovní skupiny:

  1. Pracovní skupina pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  2. Pracovní skupina pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  3. Pracovní skupina pro ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání


Pracovní skupina je otevřenou pracovní skupinou na jejíž jednání jsou vždy zváni zástupci všech mateřských škol (ředitelé, pedagogové) z území Holicka, zřizovatelé a rodiče. Vedoucím pracovní skupiny je Ing. Eva Vorlová (vedoucí odboru školství pro SO ORP Holice).

PRACOVNÍ SKUPINA PRO základNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Pracovní skupina je otevřenou pracovní skupinou na jejíž jednání jsou vždy zváni zástupci všech základních škol (ředitelé, pedagogové) z území Holicka, zřizovatelé a rodiče. Vedoucím pracovní skupiny je Ing. Eva Vorlová (vedoucí odboru školství pro SO ORP Holice).

PRACOVNÍ SKUPINA PRO Zájmové a neformální VZDĚLÁVÁNÍ


Pracovní skupina je otevřenou pracovní skupinou na jejíž jednání jsou vždy zváni zástupci význačných organizací zájmového a neformálního vzdělávání (ředitelé, pedagogové) z území Holicka, zřizovatelé a rodiče. Vedoucím pracovní skupiny je Ing. Eva Vorlová (vedoucí odboru školství pro SO ORP Holice).

 
 
Powered by Phoca Download