Menu

Přihlášení

Newsletter

Nahoru

Strategický dokument

logolink MSMT VVV hor barva cz

 

Místní akční plán je strategický dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část (zejména metaanalýza stávajících dokumentů, analýza vyvolaná plánováním specifických témat, zjišťování a analýza problému za široké účasti cílových skupin), strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit).

Strategická část (Strategický rámec MAP) je důsledně tvořena s maximálním zapojením cílových skupin vzdělávání v regionu. Strategický rámec MAP musí vycházet z priorit stanovených na základě SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, analýz problémů, které vyplynou nejen z analytické části, ale zejména z pečlivé a široké analýzy problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé), které jsou identifikovány a je maximálně vyvinuta snaha o jejich zapojení. Strategický rámec MAP je dokument, který musí být vytvořen s nejvyšší možnou mírou zapojování cílových skupin a aktérů s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření definovat vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání dle všeobecné struktury metody strategického plánování.

FINÁLNÍ VERZE MAP so orp hOLICE


Finální verze MAP SO ORP Holice byla schválena Řídícím výborem MAP dne 26.9.2017 a zahrnuje v sobě tyto části:

ANALYTICKÁ ČÁST MAP


Analytická část vychází z již existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, jiné strategické dokumenty, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, apod.). Cílem je interpretace  stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových prioritních oblastech.

FINÁLNÍ VERZE ANALÝZY MAP

PRACOVNÍ VERZE ANALÝZY MAP

Zveřejněný návrh je určen k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument týkající se vzdělávání na Holicku, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje vzdělávání.

Veškeré připomínky, prosím vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte do 25. 1. 2017  na email michaela.kovarova@holicko.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Analýzy MAP“.

strategický rámec MAP


Strategický rámec MAP vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického plánování MAP a je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného SR MAP.

FINÁLNÍ VERZE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP (VERZE 3)

 
 
Powered by Phoca Download