Menu

Přihlášení

Newsletter

O NÁS

O nás pondělí, 17 červen 2013

Místní akční skupina Holicko, o.p.s. (MAS Holicko) byla založena v květnu 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

MAS Holicko má v současné době 34 členů, z toho je 8 obcí, 1 dobrovolný svazek obcí, 3 podnikatelé zemědělci, 6 podnikatelů nezemědělců, 10 neziskových organizací, 1 školské zařízení a 5 nepodnikajících fyzických osob.

Území MAS Holicka je součástí Pardubického kraje. Na rozloze 230,99 km2 žije více jak 18 tis. obyvatel. Region má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic, které tvoří z Holicka jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Územím vedou různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem. Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu. Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

Území MAS Holicko je vymezené katastrálním územím těchto obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno.

Naposledy změněno 22. 09. 2020