Image

Organizační struktura MAS Holicko

ORGÁNY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ

Místní partnerství je organizační složka obecně prospěšné společnosti vzniklá na základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností, která byla zřízena za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS. Místní partnerství má vlastní orgány - Valnou hromadu, Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrovou komisi. Kompetence orgánů výcházejí ze standardizačních podmínek daných Ministerstvem zemědělství pro programové období 2014 - 2020 a podrobně jsou specifikovány statutem.

 


VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Místního partnerství, kterou tvoří všichni partneři MAS. Odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území působnosti MAS Holicko - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a schvaluje rozpočet Místního partnerství.

 Členové: viz. seznam Partnerů MAS 

 


Programový výbor

Programový výboor je rozhodovacím orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména schvalování výzev k podávání žádostí, výběr projektů a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.

Složení k 27.11.2019:

 
Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Obec Horní Ředice Ing. Jiří Kosel Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček Mgr. Jana Koudelová Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
Ing. Darina Götzlová Ing. Darina Götzlová FO - nepodnikající Podnikání v ostatních oblastech 
Vladislava Mašková Vladislava Mašková FO - podnikatel  Cestovní ruch
  Ing. Jindřich Hemer Ing. Jindřich Hemer FO - nepodnikající Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
  Český hudební tábor mládeže o.p.s. Ing. Josef Kušička Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život

                                                                                      


kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména dohled nad tím, že Místní partnerství vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Kontroluje způsob výběru projektů, včetně vyřizování odvolávání žadatelů proti výběru MAS. Je zopovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 Složení k 30. 11. 2017:

   Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Obec Jaroslav Lenka Bezdíčková Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Tenisový klub Holice z.s. Ing. Lubomír Štekl PO - podnikatel Volnočasové aktivity a spolkový život
  SKP-CENTRUM, o.p.s. Mgr. Jiří Pitaš Neziskový sektor Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby

                                                                    


výběrová komise

Výběrová komise je výběrový orgán Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména prvotní výběr projektů na základě objektivních kritérií (navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD).

Složení k 17.6.2020:

    Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Dobrovolný svazek obcí Holicka Miloš Vlasák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Milan Shejbal Milan Shejbal FO - nepodnikající Místní samospráva a svazky obcí
  Základní umělecká škola Karla Malicha Mgr. art. František Machač Veřejný sektor Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby
  Tomáš Fliger Tomáš Fliger FO - podnikatel Podnikání v ostatních oblastech
  Tělocvičná jednota SOKOL Holice Lukáš Horský Neziskový sektor Volnočasové  aktivity a spolkový život
  Věra Skutilová Věra Skutilová FO - podnikatel Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství

 

                                                                            

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře MAS Holicko o.p.s.

 
 
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi