Image

Komunitní projednávání, diskuse

Zjišťování absorpční kapacity území

Všichni aktéři území (starostové jednotlivých obcí, svazky obcí, ředitelé škol, poskytovatelé sociálních služeb, další neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) byli osloveni formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat projektové záměry na území MAS Holicko v období 2014 – 2020.

Průzkum na území MAS Holicka probíhal nepřetržitě během celého období zpracovávání SCLLD. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby. A to prostřednictvím:

  • elektronického formuláře, rozeslaného prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšeného na webových stránkách MAS Holicko (zde, zde),

 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

Díky tomuto šetření MAS Holicko zjistila absorpční kapacitu svého území v programovém období 2014 – 2020. Výsledek analýzy posloužil také jako vodítko při nastavování finančního plánu a hodnot monitorovacích indikátorů SCLLD.

 

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře MAS Holicko o.p.s.

 
 
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi