Image

Podpořené projekty program SCLLD

Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov

Podpořené projekty - CLLD pátek, 07 únor 2020

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Trusnov

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Trusnov

Celková výše projektu: 1.093.982,48 Kč

Výše dotace: 1.039.283,55 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil rekonstrukci chodníku při komunikaci III/30513 v Trusnově (větev B o délce 401 m) téměř od okraje obce ze směru od Uherska až po křižovatku s komunikací III/30514. Původní stav chodníku byl více než nevyhovující, neumožňoval bezpečný pohyb chodců a o bezbariérovosti ani nemluvě. Zrekonstruovaný chodník zajistí bezpečný přístup chodců k obecnímu úřadu, knihovně a místní prodejně.

Naposledy změněno 07. 02. 2020

Projekty

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře MAS Holicko o.p.s.

 
 
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi